Schoolvisie

ONZE VISIE - je BELeeft het hier!

 

GO! BS De Bel is een school die bij scholengroep 5 hoort. Als GO!-school is ons belangrijkste doel  ‘samen leren samenleven’, hierbij leggen we onze eigen accenten. Wij willen, als partner van de ouders, onze leerlingen klaarmaken voor de maatschappij van morgen. We maken van hen actieve, positief kritische burgers die weerbaar zijn en met zelfvertrouwen in het leven staan.

We kozen drie waarden die we in onze dagelijkse onderwijspraktijk centraal zetten: leerplezier, open geest en respect. Die drie waarden realiseren wij in een sfeer van verbondenheid.

Streven naar…

 

Leerplezier

Het is belangrijk dat onze leerlingen graag naar school komen. Bij ons ontdekken ze de vreugde van leren en worden ze uitgedaagd door een divers aanbod aan activiteiten. Dat doen we door te werken op maat van onze leerlingen, te kiezen voor actieve en vernieuwende werkvormen en evenwaardig in te zetten op alle leerdomeinen. Ook op ons rapport is dat duidelijk te zien: kennis, vaardigheden en attitudes zijn voor ons evenwaardig. Om op maat van elk kind vooruit te gaan, werken wij samen met het CLB en andere externen. Daarbij verliezen wij nooit onze focus: het plezier van het kind bij het leren!

Open geest

Naast de focus op het verwerven van kennis en vaardigheden zijn wij ons er sterk van bewust dat we ook een belangrijke rol spelen in de opvoeding van de kinderen. Wij hebben het voorrecht te mogen werken met een mini-maatschappij (een leuke mix van verschillende culturen) en zien daarin veel kansen om onze leerlingen te vormen tot open en respectvolle mensen.

 

Respect

Als leerkracht hebben we een voorbeeldfunctie: we stellen ons respectvol op, zijn vrij van oordeel en tonen begrip voor de eigenheid van elk individu. Het is voor ons vanzelfsprekend dat naar de leerlingen door te trekken. Daarnaast reiken we handvaten aan  via axenroos en KiVa om de sociale vaardigheden van de leerlingen te versterken.   We grijpen elke mogelijkheid aan om met hen in dialoog te treden en specifieke gebeurtenissen te kaderen binnen die waarde.

 

Verbondenheid

Vastberaden kiezen we voor verbondenheid. Het verwijst voor ons naar de connectie tussen het  lerarenteam, onze leerlingen, hun ouders en externen. Dat uit zich in een familiale sfeer, het ‘altijd welkom’-gevoel dat in de gangen leeft en de momenten waarop we samenkomen doorheen het jaar op verschillende gelegenheden. Ook in onze BELevingstuin, vlakbij de school, werken we aan die onderlinge verbondenheid. Als buurtschool streven we naar een optimale samenhorigheid met het dorp Muizen.

De harmonie van hoofd, hart en handen, van leren en van samen leven, daar streven we naar… want gelukkige mensen, leven liever en beter…